Kjøpevilkår

Generelle betingelsar

Familierabatt gjeld foreldre med born til og med fylte 16 år.

Alle prisar er i norske kroner.

Velkommen til ein trygg netthandel og hyggeleg båttur.

 

Betingelsar DS Bjoren

Når ikkje anna er sagt, varer ein tur ca. 1 1/2 litt avhengig av vær, straum m.m.

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.

Dersom du ønskjer å endre billettar til ei anna tid eller annan dag, vil vi hjelpe til så langt det er mogeleg. Tak kontakt på e-post: post@bjoren.no eller tlf. 904 78 160/995 18 203 seinast innan kl. 15 fredag før bestilt tur.

Velkomen til ein hyggeleg båttur.

Særskilte omsyn må takast for å unngå spreiing av Corona-smitte. Mannskapet gjev rettleiing.

 

Betingelsar Evje mineralsti

Av sikringsgrunnar gjeld føgjande begrensningar:

Mineral er ein ikkje-fornybar ressur, og vi må sikre oss at Evje mineralsti vert forvalta på ein bærekraftig måte.

Difor bed vi deg respektere følgjande:

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.

Dersom du ønskjer å endre billettar til ei anna tid eller annan dag, vil vi hjelpe til så langt det er mogeleg.

Tak kontakt på e-post: ronald.werner@setesdalsmuseet.no eller tlf. 917 68 410. Du kan også kontakte oss på post@setesdalsmuseet.no, tlf. 379 36 303.

Velkomen til ein hyggeleg båttur.

Velkomen til ei spennande skattejakt i Evje mineralsti.