Billett Bjoren - 9. juli. Byglandsfjord -Ose - via Bygland. Ikkje retur.

Avgang Ose. 

Bli med på langtur med Bjoren frå Byglandsfjord, innom på Bygland, gjennom slusa i Storstraumen og heilt til OSe.

Turen tek ca. 4 timar. Passasjerar må sjølve ordne retur. 

 

Velg dato:
Klokkeslett: 16.00
kr 250,00
kr 150,00
kr 600,00