Billett Bjoren - 1. august

Avgang Bygland. Slusetur.
Under føresetnad av at turen kl. 11 vert fylt opp, vert det sett opp nye avgangar kl. 13 og om det er nok passasjerar også og kl. 15.

Velg dato:
Velg klokkeslett:
kl. 11.00
kl. 13:00
kr 250,00
kr 150,00
kr 600,00