NYHET! Aust-Agder-Arv 2023

I 2023 fyller Arendal og Risør 300 år. Men selv om vi er inne i et jubileumsår, er det ikke bare jubel som preger årets årbok. Tvillingbyene er selvsagt et viktig tema. Men boka fanger også opp andre temaer, dels i skjæringspunktet mellom jubileer og museumshistorie, dels ved bidrag som tar for seg de mørke sidene ved historien. Derav også tittelen: Ikke bare jubel.

Aust-Agder-Arv er årbok for Aust-Agder museum og arkiv. Årboka formidler historie, men er også en viktig del av institusjonens historie. Årboka har sine røtter tilbake til 1946, og gis ut i samarbeid med Aust-Agder museums- og arkivlag.
Aust-Agder museum og arkiv IKS ble etablert i 2015 og består av KUBEN i Arendal, Setesdalsmuseet og Grimstad bys museer.

Redaksjonen har i 2023 bestått av Kristoffer Vadum (redaktør), Håkon Haugland og Kyrre Thorsnes fra KUBEN, Olav Haugsevje fra Grimstad bys museer, Maria Björkroth fra Setesdalsmuseet, og Inger Marie Holm-Olsen fra Aust-Agder museums- og arkivlag. 

kr 299,00