Kampanjepris! Boka som redda Norge

Forfatter: Historiker Kjell - Olav Masdalen. 

"De viktigste Snorre- utgivelsene sett i en regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. Nasjonalbygging og nasjonalisme på godt og ondt".

Denne boka beskriver hvordan historien har blitt brukt og misbrukt i statsbygginga og i konkurransen om retten til førsterang mellom de nordiske statene fra 1500- tallet fram til vår tid. Boka fokuserer særlig på de norske kongesagaene. 

Førpris: 399 kr 

Kampanjepris: 99 kr 

kr 99,00