NYHET! Aust-Agder-Arv 2021

Årboken Aust–Agder museum og arkiv 2021.

Bidragene til årboka skrives av fagpersoner i og utenfor AAma. Vi har også artikler skrevet av dyktige lokale historieentusiaster. Årboka utgis i samarbeid mellom AAma og Aust-Agder museums- og arkivlag.

Sjøfartshistorien har de siste årene vært et hovedsatsningsområde ved Aust-Agder museum og arkiv. I tråd med dette har sjøfartens betydning for samfunnet og kulturen på Agder vært et gjennomgangstema i de siste årgangene av Aust-Agder-Arv. Denne trenden videreføres også i år.

Med temaer som spenner over et langt tidsrom, fra 1600-tallets hollendere og opp mot moderne tankskip, er sjøfarten direkte eller indirekte berørt i de fleste av bokas artikler. Utover dette tar årboka opp temaer innen museums- og arkivhistorie, utvandringshistorie og kunsthistorie.  

kr 250,00