Aust-Agder Arv 2019

Årboken Aust–Agder museum og arkiv 2019.
De aller fleste av artiklene i år har en tilknytning til KUBENs hovedsatsingsområde, sjøfartshistorien, men med ulike innfallsvinkler og tema og fra ulike tidsperioder.
kr 250,00