KULTURKVELD: Fra fromhet til trolldom: En middelalderamulett fra Agder, onsdag 28. oktober

Kaja Merete Hagen jobber med en doktorgrad om religiøse bilder i middelalderen og har blant annet studert en middelalderamulett som finnes i samlingene på KUBEN. Ble slike amuletter brukt for å gi beskyttelse mot onde makter? Nyere forskning viser at amulettene ikke hadde noe med trolldom og overtro å gjøre.

Det er begrenset antall plasser på arrangementet. 

Velg dato:
Klokkeslett: kl. 19.00 - 20.00
kr 90,00
kr 45,00
kr 0,00
kr 0,00