Kjøp årskort og få GRATIS inngang til alle våre arrangementer

ÅRSKORT fra Aust - Agder museum og arkiv gir deg:
• Gratis inngang til alle besøkssteder til KUBEN Arendal, Grimstad bys museer, Setesdalsmuseene (bortsett fra Bjoren)
• Gratis inngang til arrangementer på KUBEN og Setesdalsmuseet (bortsett fra Natt på Museet).
• 50% rabatt på arrangementer hos Grimstad bys museum.

Gyldig i 1 år fra kjøpsdato. Årskortet sendes med posten (20 kr porto) eller hentes på KUBEN. 

Våre besøkssteder: 

• KUBEN• Merdøgaard museum• Ibsen-museet• Sjøfartsmuseet i Aust-Agder• Norsk Hagebruksmuseum• Jernvinnemuseet på Hovden• Huldreheimen
• Lislestog• Rygnestadtunet• Prestevodden• Tveitetunet• Husmannsplassen Hagen• Bygland museum• Sylvartun• Evje og Hornnes museum• Evjemoen Forsvarsmuseum• Iveland og Vegusdal Bygdemuseum• Elvarheim museum• Eydehavnmuseet

 

kr 400,00