Utstillingskatalog Morten Smith Petersen og Hasseldalen – veien til moderne skipsfart

Denne katalogen er laget for utstillingen "Morten Smith Petersen og Hasseldalen – veien til moderne skipsfart"  på Sjøfartsmuseet i Aust-Agder. Når du har betalt får du katalogen sendt som pdf-fil direkte til din e-post.

«Morten Smith Petersen og Hasseldalen – veien til moderne skipsfart» er en utstilling som på alle måter hører hjemme på Sjøfartsmuseet i Aust-Agder. Museet har sine lokaler i Hasseldalen der hvor Morten Smith Petersen for drøyt 150 år siden drev sitt rederi. 
Som reder, politiker og innovatør hadde Morten Smith Petersen en finger med i spillet på de fleste felter innenfor sjøfarten. Målet med denne utstillingen er å vise hvordan den maritime næringsklyngen som Morten Smith Petersen var med å starte opp, har utviklet seg til å bli en moderne skipsfart. 

kr 50,00