Gratisbillett til opplesning av Hamsuns forsvarstale 1. juli

Den 16. desember 1947 holdt Knut Hamsun sin forsvarstale i Sands herredsrett i Grimstad. Krigsoppgjøret var i full gang og Hamsun hadde et erstatningssøksmål mot seg. Talen er interessant som forsvarstale: Hamsun forsvarer seg og han forsvarer seg ikke. Den ambivalente talen vil bli lest av amanuensis Oddbjørn Johannessen utenfor tidligere Sands herredsretts lokaler. Her åpner Hamsun-utstillinga 2022 samme dag. 

Det er gratis adgang til opplesningen, men du må melde deg på på forhånd. Det er 40 tilgjengelige plasser, alle er ståplasser. Etter opplesningen vil det bli mulig å se utstillingen. 

Dato: 01. jul 2022 Klokkeslett: 12:00
kr 0,00