Gratisbillett til "Historisk vandring på Dømmesmoen" 20. april

Bli med Jakob Haavik Tønnessen fra Norsk Hagebruksmuseum på en historisk vandring på Dømmesmoen. Her får du høre hvordan Dømmesmoen har utviklet seg fra siste istid til i dag. 

Naturlosen vil fortelle om hvordan innlandsisen og raet la grunnlaget for den fruktbare jordbrukskulturen som har preget Dømmesmoen i over tusen år.  

Vi tar turen fra moreneryggen til steinsettingene fra jernalderen, gjennom vakre alleer mellom historiske bygninger og rundt i den imponerende parken som Gartnerskolen har anlagt gjennom de siste hundre årene. Underveis forteller naturlosen om mennesker og hendelser som på ulike måter har preget Dømmesmoens historie. 

Vandringen er gratis og varer i 1 - 1 1/2 time. Oppmøte foran Norsk Hagebruksmuseum på Dømmesmoen. 

Dato: 20. apr 2024 Klokkeslett: 11:00
kr 0,00