Billett til foredraget Hamsuns verden 21. oktober

Gjennom entusiastiske lesninger belyser Even Arntzen hvordan Hamsun, nærmest hele livet, forholder seg lidenskapelig til Henrik Ibsen og August Strindberg, både skjønnlitterært og på det personlige plan. Dernest viser han hvordan Hamsun selv har satt markante litterære spor hos mange andre forfattere.

I sitt foredrag vil Even Arntzen belyse sider ved sin siste bok, Hamsuns verden. Særlig vil han komme inn på hvordan Hamsun forholder seg svært lidenskapelig til Henrik Ibsen og August Strindberg, nærmest hele livet. Hamsun har imidlertid helt ulike forhold til Ibsen og Strindberg, men begge innskrives intertekstuelt i stor bredde i Hamsuns tekster; i begges tilfelle skjer dette gjennom både bokanmeldelser og artikler, men også gjennom Hamsuns skjønnlitterære forfatterskap.

Even Arntzen er professor i allmenn litteraturvitenskap ved UiT – Norges arktiske universitet. Arntzen har hatt et livslangt forhold til Knut Hamsuns forfatterskap, og har publisert en rekke artikler og redigert et titall bøker om Hamsuns diktning. Siste utgivelser: Hamsun i Vesterålen (2012), Hamsun i Tromsø VI (2016) og Hamsuns verden. Opprør, skapelse og sirkulasjon. Fra Ibsen til Knausgård. (2019). Arntzen har også vært styreleder for Hamsun-Selskapet i tolv år (2000–2012). I tillegg har han vært kritiker i dagspressen, og har utgitt en roman, Veien mot Ngàje Ngài (2002).

Velg dato:
Klokkeslett: 19:00
kr 100,00