UTSOLGT! Billett til foredrag om krigsseilerne 14. oktober

Foredraget "Krigsseilere: Farlig krig og vanskelig fred" formidler nye og ukjente sider ved krigsseilerhistorien, særlig om de norske og utenlandske sjøfolkene som seilte i uteflåten for Nortraship. Det nasjonale nettbaserte Krigsseilerregisteret blir også presentert. Etter foredraget vil det være mulig å se utstillingen "Det norske folks evige takk vil bli din belønning". Utstillingen handler om skip og mannskap fra Aust-Agder som seilte for Nortraship under andre verdenskrig. 

Thea S. Eriksen har en master i historie fra Universitetet i Agder med fokus på krigsseilerhistorien. Eriksen har i flere år arbeidet med krigsseilerhistorien, og har fram til nylig vært ansatt på D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum som formilder. Hun er nå ansatt ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og har der i oppgave å formidle krigsseilerhistorien og arbeidet ved Norsk senter for krigsseilehistorie.

Foredraget finner sted på Sjøfartsmuseet i Aust-Agder, Hasseldalen 3 Grimstad. 

Velg dato:
Klokkeslett: 19:00
kr 100,00