Billett til foredrag med Birger Emanuelsen 17. november

Under skrivingen av Markens grøde ble Knut Hamsun far til fire barn. Hans verdensberømte jordbruksepos er også en historie om en oppvoksende slekt, de sterke og de svake. I den nye verdenen romanen tegner opp, vil de svake bukke under. Hvordan beskytter vi dem?

Med dette personlige foredraget viser Birger Emanuelsen hvor aktuelt dette spørsmålet er i dag, i en tid preget av medisinske, økologiske, økonomiske og politiske kriser. Over hundre år etter at Markens grøde ble skrevet, har den fortsatt mye å si oss om hvordan vi skal leve sammen i en ny tid.

Dato: 17. nov 2020 Klokkeslett: 19:00-20:00
kr 100,00