Billett/ticket til Ibsen-museet sommeren 2024

På Ibsen-museet i Grimstad kan du bli bedre kjent med verdens største dramatiker Henrik Ibsen. Bli med våre kunnskapsrike guider på en eksklusiv reise tilbake til Henriks ukjente ungdomstid som apotekerlærling i Grimstad! Her startet han sin karriere som dramatiker. Hør om de stormende forelskelsene, det uønskede farskapet og samfunnsengasjementet han delte med sine nære venner.  En unik mulighet til å oppleve det originale apoteket og vaktrommet hvor Ibsen skrev sitt aller første verk, Catilina. 

NB! Det er obligatorisk å følge med guide inn i museet. Vi har omvisninger hver dag kl. 11, 12, 13, 14 og 15. På hver omvisning kan vi ta med inntil 15 personer. 

Omvisningene kl. 12:00 og 15:00 er på engelsk.

Velkommen!

Ticket to the Ibsen Museum Summer 2024

At the Ibsen Museum in Grimstad, you can get to know the world's greatest playwright Henrik Ibsen better. Join our knowledgeable guides on an exclusive journey back to Henrik's unknown youth as a pharmacy apprentice in Grimstad! This is where he started his career as a playwright. Hear about the stormy infatuations, the unwanted fatherhood, and the social engagement he shared with his close friends. A unique opportunity to experience the original pharmacy and guardroom where Ibsen wrote his very first work, Catilina.

NB! It is mandatory to follow a guide into the museum. We have guided tours every day at 11am, 12pm, 1pm, 2pm and 3pm. On each tour we can accommodate up to 15 people.

The tours at 12:00 and 15:00 are in English.

Welcome!

Select date and time below here:

Velg dato:
Velg klokkeslett:
kl. 11:00
kl. 12:00 English
kl. 13:00
kl. 14:00
kl. 15:00 English
kr 90,00
kr 45,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00